קורס Erlang Course: זכריה קסין

זכריה קסין

זכריה מפתח אפליקציות באינטרנט בערך משנת 1993. במשך השנים הוא עבד עםPerl, PHP, Scheme, JavaScript, Erlang וCoffeeScript.

כיום זכריה מחלק את זמנו בין פיתוח בCoffeeScript עם Backbone בצד לקוח לבין פיתוח עם Erlang בצד שרת.

זכריה הוא המחבר של הספרים: (2012)"Building Web Applications with Erlang" ו(Programming HTML5 Applications"(2011" שפורסמו ע"י O'Reilly. כיום הוא עובד על פרוקייט כתיבה חדש בנושאים GIT וMercurial.

ניתן לעקוב אחר זכריה בטוויטר @zkessin או בלינקדאין